12 júla 2011

Školské divadlo v 2. polovici 19. storočia

Prinášame Vám článok, uverejnený dňa 26. septembra 1859 v časopise Priateľ Školy a Literatury. Jeho autorom je František Víťazoslav Sasinek.

Piešťany, dňa 30. Aug. - Poteší sa iste "Priateľ Školy a Literatury", keď počuje, že pri svetoznámych lázňach týchto sa Slovák tiež k osvete precituje a z prachu nevzdelanosti vstáva. Všetke síce školy okresu tohoto k rozkvetu pracujú, leš škola piešťanská krásnym kvetom už prekvapila včera preveleb. p. Jána Kellera, sláväcieho meniny svoje; a síce návodom a pod vedením veleb. p. kaplána Floriána Pachmanna a pána učiteľa Rudolfa Šmeringy mládež k svätohre o Jozefovi egyptskom*) pripravená, po poludní u prítomnosti vysokodôstojného p. novomestského prépošta Jozefa Barinyay, iných vysokých hosťov a občanov v škole, na spôsob divadla oponami pripravenej, znamenite sa vyznačila. - Pri dopise tomto nemôžem nespomenúť obzvlášte a) horlivé účinkovanie veleb. p. kaplána jako v škole počiatočnej, tak aj v opakovacej. Každá ulica má svojho dozorca z mládeže, ktorého povinnosť je, jej sa držanie a do opakovacej školy chodenie alebo jej zanedbanie oznámiť. - Zamýšľa tiež založiť čitateľský a mravno-zábavný spolok pre mládež, aby tak od krčmy a darebných spoločností ochránená bola. b) Verejnú pochvalu zaslúži tiež p. učiteľ, ktorý by z ohľadu denníkov, protokollov a poriadkov školských mnohým pp. učiteľom za vzor slúžiť mohol. Radovať sa môže mestečko toto, že pod dozorstvom preveleb. p. farára, veleb. p. kaplána a p. učiteľa škola je v kvete; len všeobecné sa zťažovanie je: žeby slovenské školské knihy vätší prospech prinesly, jako české.

Sasinek
_______
*) Hra táto vypravená odo mňa s dovolením vlastníkov svetlo uzre.

09 októbra 2010

1. máj

Pripomeňme si, ako to vyzeralo v Piešťanoch na 1. mája:


Čo sa okrem iného nachádza na fotografii:
  • Rodič fotografujúci si dieťa v prilbe
  • Rozhovor na terase
  • Jachtári
  • Nový kostol a kríž na jeho zvonici
  • Vežička Hotela Slovan
  • Mosty
  • Lepty do skla podľa Martina Benku
  • Letiaca raketa :)
Fotografia má rozlíšenie 23 megapixelov (13907 x 1657).

03 júla 2009

Kde vziať financie na kúpalisko EVA?

Pred niekoľkými dňami sa médiami prehnala správa, že kúpalisko EVA bude pravdepodobne musieť ukončiť svoju prevádzku. Dôvodom malo byť to, že mesto nenašlo vo svojom rozpočte dostatok finančných prostriedkov na vykrytie straty za vodné a stočné. Nad kúpaliskom sa však našťastie "zľutovali" kúpele, ktoré vodnopólistom prevádzkujúcim kúpalisko dočasne pomôžu. Pomoc spočíva v odložení spomenutých platieb do septembra. Nezodpovedaná ale stále zostáva otázka, či do septembra vedenie mesta zmení názor.


Priam tragikomicky v tejto súvislosti vyznela iná správa z nášho mesta. Pokuta za nedodržanie termínov pri výstavbe Auparku vraj nebude vymáhaná. Jej výška činí okolo 1000000€ (1 milión eur!!!). Budú sa skúmať dôvody prečo sa výstavba pozdržala, a či na pokutu vznikol nárok. K tomu je možné dodať len toľko, že zlmuvná pokuta je inštitút, ktorý trestá zmluvnú stranu za nedodržanie povinnosti. Zákon nevyžaduje, aby sa skúmali príčiny nesplnenia povinnosti (v tomto prípade zdržania). Oslobodzujúcim dôvodom nie je ani tzv. "vyššia moc" (ak sa strany nedohodnú inak). Navyše, zmluvná strana pokutu prijala dobrovoľne ako svoj záväzok. Nevidím preto dôvod, prečo by zmluvná pokuta nemala byť nárokovaná. V prípade, ak by sa výška pokuty zdala investorovi neprimeraná, nič mu nebráni obrátiť sa na súd, ktorý môže jej výšku primerane znížiť. Ak mesto pokutu vymáhať nebude, je to rovnaké, ako keby súkromnému subjektu bez dôvodu darovala 1 milión eur.

12 mája 2009

Muchy okolo Kolookruhu

Ak patríte medzi aktívnych užívateľov piešťanského Kolookruhu, určite ste už pri jazde na bicykli, kolieskových korčuliach, alebo pešej prechádzke narazili na muchy. Nie, teraz nemám na mysli tie živé, otravné a bzučiace zvieratká. Ide o chyby, ktoré pri výstavbe diela vznikli (alebo pomaly vychádzajú na povrch). Je zarážajúce, že najmä niektoré z nich zostávajú dodnes nepovšimnuté. Mesto (v spolupráci s ďalším investorom) by malo možný výskyt chýb občas skontrolovať, a nárokovať si ich odstránenie, kým sa na ne vzťahuje záručná doba. Obyvatelia oceňujú snahy o skultúrnenie ich životného prostredia, tak prečo si výsledný dojem kaziť ľahko odstrániteľnými chybami?

Aby sme prešli k jednotlivým nedostatkom: v zahraničí je bežné, že po vykonaní stavebných úprav sa okolie uvedie do pôvodného, alebo - ešte lepšie - do krajšieho stavu, aký bol pred začatím prác. Preto je nepochopiteľné, prečo stavebníci nechali nepovšimnuté bahnové pásy cez chodníky, ktoré tam zanechali ich mechanizmy. Najprv som bol presvedčený, že práce sa ešte neskončili a pracovníci sa na miesto vrátia. Až po niekoľkých týždňoch kĺzania sa po mazľavom blate udržiavanom v "tej správnej" konzistencii jesennými dažďami pri prechádzkach so psom som pochopil, že už to asi nikto upratať nepríde. Chodník sa nedočkal vyčistenia ani na jar, a tak sa korčuliari a cyklisti museli prejazdiť hlinou až po asfalt svojpomocne (viď foto).
Cestička v "poli"
Do rovnakej kategórie patria vyjazdené koľaje, ktoré sa ešte dlho nezazelenajú. Sú po oboch stranách hrádze, a vyzerajú naozaj nepekne.
Pri vode by to chcelo "poorať"
Vlna nepriaznivých ohlasov sa zdvihla aj proti značeniu, ktoré sa aj mne zdá prehnané. Nielen že čiary na zemi neplnia svoj účel, pretože priestory vyhradené pre jednotlivé druhy športov sú niekedy jednoducho nedostačujúce, ale navyše sú nanesené nekvalitne, a pri záťaži zliezajú ako jarný sneh.
Ľudia sa nepohodlných čiar zbavujú :)
Ďalšie námietky smerujú proti povrchu. Ten je síce pre korčuliarov navyknutých na piešťanské cesty zatiaľ príjemný, rovnako tak sa v ňom cítia buriny, ktoré si asfaltom pomaly razia cestu na slnečné svetlo. Ak sa toto deje už po pol roku od položenia povrchu, ako bude vyzerať za 5 - 10 rokov? V závislosti od výšky vynaložených investícií by som predpokladal, že Kolookruh má slúžiť ľuďom čo najdlhšie, ale pri takomto stave je ťažké predpokladať dobu jeho efektívneho využitia.
Tráve sa v novom chodníku darí
Nedá sa mi nespomenúť aj nákup košov, do ktorých mali psíčkari vhadzovať znečistenia nabrané do na to určených vreciek. Vrecká mali byť k dispozícii priamo z držiaka na týchto košoch, avšak od ich osadenia som ich tam nevidel. Práve tie sú podľa mňa hlavným "ťahákom" pre psíčkarov na zlepšenie ich upratovacej disciplíny. Je to trochu zbytočný luxus, osádzať vedľa seba dva funkčne úplne rovnaké koše. Aký rozdiel voči podobným nádobám v zahraničí, kde vrecká sú dopĺňané denne (často aj viackrát).
Koše kam sa pozrieme
Posledná "mucha" ale asi nejde na vrub mesta. To osadilo lavičky, ktoré síce vyzerajú veľmi odolné, ale niekto dokázal, že aj lavička zo štyroch dielov sa dá zničiť.
"Vylepšená" lavička
Zostáva len dúfať, že popísané nedostatky sa dočkajú odstránenia, keďže pre nápravu väčšiny z nich je potrebné len malé množstvo úsilia, ktoré však poteší stovky ľudí.

19 februára 2009

Piešťanské archívy (1): Love Story z dvadsiatych rokov

Nedávno sa mi do rúk dostalo množstvo archívnych dokumentov, z ktorých dýcha história. Pri ich prezeraní sa človek môže zoznámiť s duchom doby, z ktorej pochádzajú. Väčšina z nich má svoj pôvod v medzivojnovom Československu, ale nájdu sa aj listiny z doby Rakúsko-Uhorska, či vojnového Slovenského štátu. Súbor dokumentov pochádza z Piešťan, a tak pomerne živo ilustruje miestne dobové pomery. Rozhodol som sa preto niektoré z nich zverejniť. Verím, že v našom meste sa nájde dostatok milovníkov histórie, ktorí tento počin ocenia.

Dnes uverejňujem súbor ľúbostných pohľadníc, zaslaných na jar roku Pána 1927. Pohľadnice pochádzajú z Francúzska, motívom väčšiny z nich je elegantný zaľúbený mladý muž , ktorý galantne dvorí sympatickej slečne :). Známka s podobizňou prezidenta Masaryka v hodnote 50 halierov zabezpečila, aby správy v poriadku dorazili z Chtelnice až k adresátke do Bratislavy. Odosielateľ oslovuje svoju vyvolenú titulom "Blahorodená". Jej pôvod prinútil ctiteľa oprášiť svoje znalosti maďarčiny, v ktorej je písaný samotný text. A ako tento príbeh skončil? Šťastne, mladí zaľúbenci sa usadili v Piešťanoch, kde žili, až kým nepomreli.

Ak si chcete pohľadnice prezrieť samostatne, sú prístupné v našej galérii.